Blog

USP: jak jedinečná prodejní nabídka pomůže vaší firmě?

Chcete-li udělat váš produkt rozpoznatelným a vytvořit si výhodu v konkurenčním prostředí, klíčem je mít jedinečný prodejní koncept. Postupně si projdeme, co znamená zkratka USP (Unique Selling Propositon). Naučíme vás vytvořit to pro váš produkt nebo službu a efektivně s tím dále pracovat. Téma je užitečné jak pro začínající podnikatele, tak pro zkušené podnikatele, ale také pro marketéry, kteří mají za úkol správně umístit značku na trhu.

Jak stanovit marketingové cíle

Nejčastěji se setkáváme s cílem zvýšit počet poptávek / objednávek / tržeb. Podnikatelé také občas usilují o oslovení nové skupiny zákazníků. Méně častým cílem bývá zvýšení spokojenosti zákazníků nebo vylepšování stávajících produktů / služeb. To neznamená, že si firmy takové cíle nedávají. Může se jednat třeba o projekty, které probíhají uvnitř firmy a bez spolupráce s marketingovou agenturou.

Cílová skupina: jak ji poznat, určit a rozdělit? 

Poznání zákazníků a jejich rozdělení do různých skupin je pro úspěch marketingu zásadní. Platí to ve chvíli, kdy své služby nebo produkty prodáváte různým lidem. Jinak totiž budete mluvit na dítě školou povinné, maminku s čerstvě narozeným dítětem nebo třeba seniora.

Co je to výkonnostní online marketing

Výkonnostní marketing je forma reklamy, která většinou přináší firmě nebo živnostníkovi výsledky. Zahrnuje reklamu ve vyhledávačích, zbožových srovnávačích, sociálních sítích, e-mailový marketing, affiliate, přirozenou viditelnost (SEO) a mnoho dalších aktivit. 

Jak se řeší nákupní chování spotřebitele?

Zákazníci nakupují různým způsobem. Marketéři se proto snaží poznat nákupní chování a přizpůsobit se mu. Nakupující je možné ovlivnit. Neměla by se ale používat manipulace.

Co je atribuční model?

Zákazníci většinou nenakupují okamžitě. Představíme vám co to je, jaké modely existují a proč jsou potřeba.

Kdo to je marketér či marketingový specialista

Marketér je profesionál, který musí pochopit, co spotřebitel chce a jak jeho potřeby uspokojit. Musí také spotřebitele přesvědčit, že výrobek odpovídá na jeho problémy a chce ho koupit.

Jak snížit náklady na marketing

Někteří podnikatelé a firmy se v době nejistoty snaží snížit náklady na marketing a reklamu. Přílišné úspory mohou firmě uškodit, protože přestanou přicházet noví zákazníci a stávající klientela přestane stačit. Je potřeba uvažovat více strategicky.

Co je to marketing a proč je potřeba

Zjednodušeně řečeno, marketing je propagace výrobků či služeb. Hlavním úkolem marketingu je pochopit, co spotřebitelé chtějí a následně uspokojit jejich potřeby. Z pohledu majitele firmy pomáhá marketing prodat zákazníkům výrobek a dosáhnout zisku.

Co dělá webový analytik?

Víte, co dělá webový analytik? A zajímá vás, jak může pomoci vašemu webu? Oboje a ještě mnohem více zjistíte v tomto článku.