Co dělá webový analytik?


Víte, co dělá webový analytik? A zajímá vás, jak může pomoci vašemu webu? Oboje a ještě mnohem více zjistíte v tomto článku.

Poslední dobou se doslova roztrhl pytel s pozicemi, jejichž názvům málokdo rozumí. A ještě méně lidí ví, co vlastně takový člověk dělá. Jednu takovou profesi představují i weboví analytici. Možná i proto se na ně značná část laické veřejnosti neobrací, což je chyba. Netuší totiž, jak jim mohou pomoci. V dnešním článku to napravíme.

Kdo je webový analytik?

Webový analytik je člověk, který umí efektivně pracovat s informacemi, řeší problémy a napravuje chyby. Zkoumá internetové stránky z hlediska návštěvnosti a použitelnosti. Zjišťuje, jak se jejich uživatelé chovají a na základě tvrdých dat dokáže připravit konkrétní návrhy, jak daný web vylepšit, aby měl vyšší návštěvnost nebo prodejnost.

Co je webová analytika?

Webová analytika měří provoz webu, vyhodnocuje získaná data a pomáhá zvyšovat efektivitu webu. Umožňuje zejména:

 • analyzovat reakce publika na reklamní kampaně,
 • pochopit chování návštěvníků webu,
 • testovat nový obsah a funkce.

Proč se zabývat webovou analytikou?

Má váš web cíle? Mají svou hodnotu? Máte své měřící nástroje pod kontrolou a víte, co je v nich nastaveno? Znáte svá KPIs? Označujete správně odkazy? A co vizualizace dat? Víte, kam se podívat, nebo musíte pracovat s nepřehlednými reporty? A co konzistence měření, jeho funkčnost i po změnách na webu a aktualizaci nástrojů? Jen to, co měřím, jsem schopen řídit.

Ztratili jste se v těchto otázkách, nebo neznáte odpověď? V takovém případě potřebujete webového analytika. :)

Smysluplné marketingové kampaně a aktivity totiž potřebují kvalitní měření. To je mix programování, logického a algoritmického uvažování a technických dovedností, na které běžný markeťák či specialista nemá kapacitu.

Jak mi webový analytik pomůže?

Webový analytik je schopen na základě analýzy a auditu vstupních dat zjištěné nedostatky a chyby opravit, případně doporučit implementaci měřícího nástroje. Konzistence a validita dat je základní stavební kámen, neboť veškeří specialisté a agentury na nich staví své reporty.

V průběhu spolupráce pak analytik hledá chyby, odchylky a vzory v datech. Řeší, co, proč a jak se dělo a poskytuje jasné marketingově i byznysově použitelné podklady. Ty vám umožní dělat informovaná rozhodnutí, využít příležitosti a vyhnout se hrozbám. Pomohou vám též zlepšit UX prvků s ohledem na optimalizaci webu a měření. Jeho práce pomáhá zvýšit konverzní poměr, zefektivnit kampaně a vychytat cestu zákazníka.

Webový analytik též připravuje a následně opečovává měřící strategii a konverzní trychtýře. Zakládá, implementuje a napojuje měřící nástroje webové analytiky a reklamních sítí.

Analytik se pravidelně “hrabe” v kontejnerech v Google Tag Manageru, jeho lovištěm jsou Google Analytics.

Co dělá webový analytik?

 • Audit a nastavení měřících nástrojů
 • Tvorba a aktualizace měřící strategie – KPIs, metriky, postupy měření
 • Implementace Google Marketing Platform – Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio, Google Optimize
 • Implementace dalších měřících nástrojů – Smartlook, Facebook Analytics a další
 • Smysluplný reporting a manažerské přehledy
 • Příprava podkladů pro optimalizaci UX, kampaní, konverzního poměru, nákupního trychtýře a cesty zákazníka
 • Data mining na základě zadání
 • Tvorba názorné vizualizace dat
 • Hypotézy – formulace, testování, vizualizace
 • Tvorba podkladů pro vývojáře

Co vám přinese spolupráce s webovým analytikem?

Spolupráce s kvalitním webovým analytikem vám přinese cenné informace, cenné rady a ve finále i cenný zisk. Zjistíte totiž:

 • kdo jsou vaši návštěvníci,
 • proč k vám přicházející,
 • jak je přimět ke konverzi.

Budete také vědět, které části webu je třeba upravit i jak by tyto změny měly vypadat. Prostě a jednoduše zlepšíte jeho výkonnost, což se projeví zvýšením návštěvnosti, konverzního poměru, obratu i povědomí. Zkrátka samé dobré věci.

Jaké nástroje se používají u webové analytiky?

Nástrojů webové analytiky je nepřeberné množství. Toto jsou ty nejpoužívanější.

 • Google Analytics – měření návštěvnosti webu.
 • Google Tag Manager - systém pro správu měřících kódu na webových stránkách.
 • Hotjar – heatmapy a nahrávky návštěv.
 • Marketing Miner – analýza klíčových slov.
 • WebTrends – testování, personalizace, segmentace zákazníků, měření výkonnosti remarketingu a dalších reklamních kampaní.
 • SiteCatalyst – testování, pokročilá segmentaci zákazníků, detekce anomálií a další.
 • ScreamingFrog – analýza technického stav webu.

Jak probíhá spolupráce s webovým analytikem? A kde začít?

Spolupráce s webovým analytikem zpravidla probíhá v 5 krocích:

 • Nastavení cílů
 • Nejprve je třeba si vyjasnit, co každá strana od spolupráce očekává a určit si cíle, kterých se má dosáhnout. Bez toho to nejde.

 • Kontrola měřících kódů
 • Následně webový analytik prověří, zda máte správně správně nasazené všechny potřebné měřící kódy. A pokud ne, tak to napraví.

 • Shromáždění dat
 • Poté už analytik začne se sběrem dat. Může k tomu dojít zároveň se spuštěním reklamní kampaně, nebo jen podrobným sledování toho, co se děje na webu.

 • Reporty a podněty
 • V této fázi už webový analytik především sleduje výsledky, které vyhodnocuje, prezentuje je klientovi a spolu s tím přináší návrhy na zlepšení výkonnosti webu.

 • Splnění cílů

Celý web i reklamní kampaně se na základě nasbíraných dat průběžně optimalizují, až se časem dosáhne stanovených výsledků. A buď si stanovíte nové (a tím pádem kroky 3 a 4 začnou nanovo), nebo nikoliv a spolupráce s webovým analytikem končí. Úspěšně.

A jak začít?

Třeba tím, že nás kontaktujete. Napište na pomoc@parminut.cz nebo zavolejte na +420 773 950 233. Společně zlepšíme výsledky vašeho podnikání.